Новини палати

Судові спори щодо скасування рішення про державну реєстрацію стають звичною справою, а одночасно і помилкова практика залучення державного реєстратора (зокрема, нотаріуса) у якості відповідача (співвідповідача).

Важливою є позиція Верховного Суду щодо цього питання, адже висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах ВС, враховуються іншими судами при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин (ч. 6 ст. 13 Закону «Про судоустрій і статус суддів», ч. 4 ст. 263 Цивільного процесуального кодексу).

Висновки Верховного Суду щодо помилкового залучення судами нотаріусів як відповідачів:

* Спір про скасування рішення, запису щодо державної реєстрації речового права на нерухоме майно треба розглядати як спір, пов’язаний із порушенням цивільних прав позивача на нерухоме майно іншою особою, за якою зареєстроване речове право на це майно.
Постанова ВП ВС від 01.04.2020, справа № 520/13067/17, провадження № 14-397цс19 (пункт 72) http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89251545

* Фізична особа, яка досягла повноліття, у цивільному процесі може бути стороною саме як така особа, а не як нотаріус, державний реєстратор тощо. Державний реєстратор, зокрема і приватний нотаріус, зобов’язаний виконати рішення суду щодо скасування державної реєстрації речового права або його обтяження незалежно від того, чи був цей реєстратор залучений до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, чи не був залучений.
Постанови ВП ВС від 01.04.2020, справа № 520/13067/17, провадження № 14-397цс19 (пункти 73, 74) http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/89251545

* Спір про скасування рішення, запису щодо державної реєстрації речового права на нерухоме майно чи обтяження такого права за іншою особою у ДРРП є цивільно-правовим, а тому вирішення таких спорів здійснюється за правилами цивільного або господарського судочинства залежно від суб’єктного складу сторін спору.
Постанова ВП ВС від 04.09.2018, справа № 823/2042/16, провадження № 11-377апп18 (пункт 57) http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77969515

* Належним відповідачем у справах за позовом про скасування рішення, запису щодо державної реєстрації права чи обтяження має бути особа, право чи обтяження якої зареєстровано.
Постанова ВП ВС від 04.09.2018, справа № 823/2042/16, провадження № 11-377апп18 (пункт 58) http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/77969515

* Фізична особа, яка досягла повноліття, у цивільному процесі може бути стороною саме як така особа, а не як нотаріус, державний реєстратор тощо. Отже позовна вимога про визнання незаконною та скасування державної реєстрації права власності на квартиру не може бути звернена до приватного нотаріуса, яку позивачка визначила співвідповідачем.
Державний реєстратор, зокрема приватний нотаріус, зобов’язаний виконати рішення суду щодо скасування державної реєстрації речового права або його обтяження незалежно від того, був чи не був цей реєстратор залучений до участі у справі третьою особою, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.
Встановивши, що позов заявлений до неналежного відповідача та відсутні визначені процесуальним законом підстави для заміни неналежного відповідача належним, суд відмовляє у позові до такого відповідача.
Постанова ВП ВС від 17.04.2018, справа № 523/9076/16-ц (пункт 40)  http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73469613
Постанова ВП ВС від 21.11.2018, справа № 127/93/17-ц (пункт 50) http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78977510
Постанова ВП ВС від 12.12.2018, справа № 570/3439/16-ц (пункти 37, 54) http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78977528
Постанова ВП ВС від 12.12.2018, справа 372/51/16-ц (пункт 31.10) http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79365517

Переглядів:
стрічка новин