Новини палати

Верховна Рада 16 листопада 2021 року прийняла Закон України «Про медіацію», який визначає правові засади та порядок проведення медіації як позасудової процедури врегулювання конфлікту, принципи медіації, статус медіатора, вимоги до його підготовки та інші питання, пов’язані з цією процедурою.

Окрім того, вносяться зміни до Закону «Про нотаріат» – встановлюється, що нотаріуси можуть проводити медіацію у порядку, визначеному законом, за умови проходження ними базової підготовки медіатора.

Також встановлено, що Нотаріальна палата України здійснює підготовку нотаріусів у сфері медіації, веде та оприлюднює реєстри нотаріусів, які пройшли підготовку у сфері медіації.

Процедура медіації застосовуватиметься у будь-яких конфліктах (спорах), які виникають, зокрема, з цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних правовідносин, а також у кримінальних провадженнях та в інших сферах суспільних відносин. Фізичні та юридичні особи зможуть звернутись до медіатора для проведення медіації як до звернення до суду, так і під час судового провадження, під час виконання рішення суду.

Підготовка у сфері медіації становитиме не менше як 90 годин навчання медіатора, у тому числі 45 годин практичного навчання, та включатиме теоретичні знання та практичні навички.

НПУ вітає прийняття Закону «Про медіацію» та закріплення в ньому нових повноважень нотаріуса, адже активно брала участь у розробці відповідного законопроекту № 3504.

Дякуємо усім причетним до розробки та прийняття змін, за розуміння важливої ролі медіації в суспільстві, зокрема народному депутату Ігорю Фрісу та голові Комітету ВР з питань правової політики Андрію Костіну.

Нагадаємо, що Нотаріальною палатою України ще минулого року створено Центр медіації – з метою об’єднання нотаріусів, які практикують у сфері медіації, створення єдиної практики медіації в нотаріаті тощо.

Успішно організовано навчальну програму «Медіація: базові навички для нотаріуса», вже другий набір завершує навчання та отримує сертифікати відповідно до вимог нового Закону.

Нотаріус за своєю суттю — природжений медіатор. Медіація в руках нотаріату вже незабаром стане потужним механізмом позасудового врегулювання спорів.

Шановні нотаріуси! Більше дізнатися про актуальність медіації ви можете із відеозапису безкоштовного вебінару НПУ від 01.04.2021 

Переглядів:
стрічка новин