Новини палати

Верховною Радою 1 грудня 2022 року прийнято Закон України «Про зупинення дії та вихід з Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах та Протоколу до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року» https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40268

Закон передбачає:

– зупинення дії у відносинах з російською федерацією та республікою білорусь:

Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, вчиненої від імені України 22 січня 1993 року;

Протоколу 1997 року до Конвенції, вчиненого від імені України 28 березня 1997 року.

– вихід з Конвенції 1993 року та Протоколу 1997 року.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Частина перша статті 13 Конвенції 1993 року передбачає: документи, які на території однієї з Договірних Сторін виготовлені або засвідчені установою або спеціально на те уповноваженою особою в межах їх компетенції і за установленою формою і скріплені гербовою печаткою, приймаються на територіях інших Договірних Сторін без якого-небудь спеціального посвідчення.

Договірними сторонами Конвенції 1993 року та Протоколу 1997 року є:

Азербайджанська Республіка
Республіка Молдова
Республіка Вірменія
російська федерація
республіка білорусь
Республіка Таджикистан
Грузія
Туркменістан
Республіка Казахстан
Республіка Узбекистан
Киргизька Республіка

Звертаємо увагу, що зупинення дії Конвенції 1993 року та Протоколу 1997 року передбачено лише у відносинах з російською федерацією та республікою білорусь.

Отже, після зупинення дії Конвенція 1993 року не застосовуватиметься у відносинах з російською федерацією та республікою білорусь щодо будь-яких документів виданих, посвідчених у вказаних країнах, незалежно від дати їх видачі, посвідчення.

Відповідно до частини другої статті 84 Конвенції 1993 року, кожна  Договірна  Сторона може вийти з цієї Конвенції, направивши письмове повідомлення про це депозитарію за 12  місяців до закінчення поточного п’ятирічного терміну її дії.

Поточний п’ятирічний період закінчується 18 травня 2024 року.

Після виходу з Конвенції 1993 року правова допомога буде здійснюватися на підставі інших двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів.

На двосторонньому рівні діють:

– у відносинах з Грузією – Договір між Україною і Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах,
– з Узбекистаном – Договір між Україною і Республікою Узбекистан про правову допомогу і правові відносини у цивільних і сімейних справах,
– з Молдовою – Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах.

На багатосторонньому рівні в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права застосовується Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року (у відносинах України з Вірменією, Грузією, Молдовою та Казахстаном) та Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 року (у відносинах України з Вірменією, Грузією та Казахстаном), які є підставою для надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів.

З повним переліком перелік двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів у сфері правової допомоги та правового співробітництва у цивільних та кримінальних справах (за країнами) можна ознайомитись за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/perelik-dvostoronnih-ta-bagatostoronnih-mijnarodnih-dogovoriv-u-sferi-pravovoi-dopomogi-ta-pravovogo-spivrobitnitstva-u-tsivilnih-ta-kriminalnih-spravah-po-krainah

Переглядів:
стрічка новин