Членські внески

Члени НПУ щомісячно сплачують членські внески шляхом перерахування коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок НПУ. Сплата членських внесків може здійснюватися авансом за будь-який період.

Сплата щомісячних членських внесків здійснюється до 5 числа наступного за звітним місяця. Благодійні внески сплачуються в будь-який звітний період. При сплаті членських та благодійних внесків члени НПУ зобов’язані чітко вказати у платіжних документах вид платежу.

Членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів у визначеному розмірі на розрахунковий рахунок НПУ. Для підтвердження сплати членського внеску член НПУ зберігає платіжне доручення про перерахування внеску з відміткою установи банку. При зупиненні чи припиненні членства в НПУ сплачені членські внески не повертаються.

Члени Нотаріальної палати України несуть відповідальність за несвоєчасність сплати членських внесків. Несплата членських внесків більше 2-х місяців без поважних причин є порушенням вимог Статуту НПУ та цього Порядку. Контроль за своєчасною сплатою здійснює уповноважений представник НПУ у відповідному регіоні та відповідні підрозділи апарату НПУ.

Розмір членського внеску встановлюється та змінюється рішенням З’їзду нотаріусів України і складає одну мінімальну заробітну плату на рік рівними платежами щомісячно.

За рішенням Ради НПУ на підставі поданої заяви член НПУ може бути звільнений від сплати членських внесків на термін зупинення нотаріальної діяльності, на період вагітності та відпустки по догляду за дитиною, тривалої хвороби тощо. Такі особи звільняються від сплати членських внесків з дати надходження заяви члена НПУ та на період, зазначений у підтверджуючому документі. За рішенням Ради НПУ сплата членських внесків може бути відстрочена чи розстрочена, але на строк не більше 2-х місяців. Відстрочення сплати членського внеску передбачає перенесення встановленого строку сплати за письмовою заявою члена НПУ за умови, що причина, яка стала підставою для подання відповідної заяви, визнана Радою НПУ поважною. Рішення Ради НПУ про звільнення від сплати членських внесків, розстрочення чи відстрочення сплати членських внесків ухвалюється у кожному випадку окремо на підставі поданої членом НПУ заяви. Для ухвалення рішення Рада НПУ вправі вимагати від члена НПУ додаткові документи. Заявник за його письмовим клопотанням може брати участь (без права голосу) при розгляді його заяви на засіданні Ради НПУ, висловлювати свої міркування, подавати документи, що підтверджують його позицію тощо. Про ухвалене рішення заявнику повідомляється у письмовій формі.

Членські внески до Нотаріальної палати України сплачуються нотаріусами України починаючи з 01 травня 2013 року:
з 01.05.2013  по 30.11.2013  – 95,58 грн.
з 01.12.2013  по 31.08.2015  – 101,50 грн.
з 01.09.2015  по 30.04.2016  – 114,83 грн.
з 01.05.2016  по 30.09.2016  – 120,83 грн.
з 01.10.2016  по 31.12.2016  – 114,83 грн. (п.7.10 Статуту НПУ нової редакції).
З 01.01.2017 по 31.12.2017:
для приватних нотаріусів:на рік – 3 200,00 грн., на місяць – 266,67 грн.;
для державних нотаріусів:на рік – 1 600,00 грн.,на місяць – 133,34грн.
З 01.01.2018:
для приватних нотаріусів: на рік – 3 723,00 грн, на місяць – 310,25 грн;
для державних нотаріусів: на рік – 1 861,50 грн, на місяць – 155,13 грн.
З 01.01.2019:
для приватних нотаріусів: на рік – 4 173,00 грн, на місяць – 347,75 грн;
для державних нотаріусів: на рік – 2 086,50 грн, на місяць – 173,88 грн.
З 01.01.2020:
для приватних нотаріусів: на рік – 4 723,00 грн, на місяць – 393,59 грн;
для державних нотаріусів: на рік – 2 361,50 грн, на місяць – 196,80 грн.
З 01.01. 2021:
для приватних нотаріусів: на рік – 6000,00 грн, на місяць – 500,00 грн;
для державних нотаріусів: на рік – 3000,00 грн, на місяць – 250,00 грн.

Із 01.01.2022:
для приватних нотаріусів: на рік – 6500,00 грн, на місяць – 541,67 грн;
для державних нотаріусів: на рік – 3250,00 грн, на місяць – 270,83 грн.

Із 01.01.2023:
для приватних нотаріусів: 6700,00 грн (558,34 грн щомісяця)
для державних нотаріусів: 3350,00 грн (279,17 грн щомісяця)

Річна сума внесків за 2024 рік:
Для приватних нотаріусів – 7100,00 грн
Для держаних нотаріусів – 3550,00 грн

Місячна сума внесків у 2024 році:
Для приватних нотаріусів – 591,67 грн
Для державних нотаріусів – 295,84 грн

Шановні нотаріуси!
Для того, щоб сплата членських внесків своєчасно та коректно відображалась за особовим рахунком нотаріуса у картці НПУ, – під час сплати просимо обов’язково вказувати усі необхідні реквізити у графі «Призначення платежу», а саме: ПІБ нотаріуса; ІПН нотаріуса; № свідоцтва нотаріуса.

 

Реквізити для сплати:

Отримувач: Нотаріальна палата України.
ЄДРПОУ 38684025
Банк-отримувач: АТ «Укрексімбанк» м.Київ
у гривнях: UA873223130000026003010085291
Призначення платежу: членські внески; ПІБ; ІПН; № свідоцтва. Без ПДВ.

Сплатити членські внески онлайн

Перейти до оплати

Реквізити для членських внесків

Отримувач: Нотаріальна палата України.
ЄДРПОУ 38684025
Банк-отримувач: АТ «Укрексімбанк» м.Київ
у гривнях: UA87 3223 1300 0002 6003 0100 85291
Призначення платежу: членські внески; ПІБ; ІПН; № свідоцтва. Без ПДВ.

При виникненні питань просимо звертатися за телефоном (044) 230-72-75 або на електронну адресу finance@npu.org.ua