Міжнародний союз нотаріату (МСЛН) – міжнародна неурядова організація, створена для сприяння, координації й розвитку нотаріальної діяльності у світі.

Міжнародний союз нотаріату був заснований під назвою Міжнародний союз латинського нотаріату на Першому міжнародному конгресі, що відбувся у Буенос-Айресі 2 жовтня 1948 року за ініціативи Колегії нотаріусів цього міста та спочатку об’єднував 19 країн. Статут організації було затверджено на Другому міжнародному конгресі у Мадриді 21 жовтня 1950 року. Союз зберігає свій первісний логотип і абревіатуру «UINL», відповідно до перших літер його первісної назви.

Юридична адреса Міжнародного союзу нотаріату – Буенос-Айрес (Аргентина), місцезнаходження його Адміністративного секретаріату – Рим (Італія), офіційний сайт.

Станом на 2018 рік членами Міжнародного союзу нотаріату є нотаріати 89 країн, у тому числі 22 з 28 країн Європейського Союзу та 15 з 19 країн Великої двадцятки, що свідчить про поширення континентальної правової системи.

 

Цілі Союзу

 • сприяння розвитку відносин між нотаріусами різних країн-членів для обміну інформацією та досвідом з професійної практики;

• популяризація застосування основних принципів нотаріальної системи континентального права та, зокрема, принципів нотаріальної етики;

• представлення нотаріату у міжнародних організаціях та співпраця з ними в рамках партнерства;

• співпраця на міжнародному рівні з питання гармонізації національних нотаріальних законів;

• сприяння, організація й розвиток професійної підготовки та підтримка наукової діяльності в нотаріальній сфері;

• популяризація міжнародних конгресів, конференцій та міжнародних зустрічей;

• встановлення та розвиток відносин з національними нотаріатами для співпраці з питань їх організації та розвитку з метою подальшого приєднання до Союзу;

• встановлення та розвиток відносин з організаціями, що не належать до  системи континентального права, з метою співпраці з ними у сферах спільного інтересу;

• підтримка розвитку права в нотаріальних питаннях у країнах, які цього потребують.

 

Структура МСЛН 

Згідно зі статтею 5 Статуту Міжнародного союзу нотаріату його органами є:

а) Асамблея нотаріатів – членів – найвищий орган, що приймає рішення, де кожна країна має тільки один голос;

б) Президент;

в) Керівна рада – здійснює керівництво роботою Союзу, складається з 28 радників і очолюється президентом МСЛН;

г) Генеральна рада – консультативний орган, членами якого є 172 представника нотаріатів – членів Союзу;

д) Наглядова фінансова рада, основним завданням якої є аудит фінансової звітності МСЛН та його органів;

е) комісії, що поділяються на континентальні та міжконтинентальні і займаються технічними й юридичними нотаріальними питаннями, організовуючи навчальні дні та семінари у рамках відповідних географічних зон.

– континентальні комісії – Комісія в африканських справах (CAAf), Комісія в американських справах (САА), Комісія в азіатських справах (CAAs) та Комісія в європейських справах (САЕ);

-міжконтинентальні комісії – Комісія з міжнародного нотаріального співробітництва, Консультативна комісія, Комісія з тем та конгресів, Комісія із соціального захисту нотаріусів, Комісія з нотаріальної деонтології, Комісія з прав людини;

ж) робочі групи – беруть участь у реалізації Плану дій Союзу, зокрема, у сфері оформлення правового титулу, партнерства з міжнародними організаціями та обігу автентичних документів через глобальну нотаріальну мережу.

Постійні робочі групи на 2017-2019 роки скликання:

  • Оформлення правового титулу
  • Партнерство з міжнародними організаціями
  • Нові технології
  • Навчання
  • Боротьба з відмиванням грошей
  • Автентичний документ

Міжнародна цільова робоча група  “Континентальне право – Загальне право”.