Новини палати Новини міжнародного нотаріату

12 червня 2024 року у Вільнюсі (Литва) відбулася Генеральна Асамблея Ради нотаріатів Європейського Союзу (РНЄС), де український нотаріат є членом- спостерігачем.

На засіданні нотаріат України представляли президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко та голова Комісії НПУ з міжнародного співробітництва Сабріна Сибіга.

У своєму виступі Володимир Марченко розповів про роботу нотаріату України в умовах війни, розвиток та нові повноваження нотаріусів, закликав увесь світ боротися зі спільним ворогом.

Також представники НПУ надали інформацію про роботу Благодійного фонду НПУ «Порятунок нотаріусів та членів їх сімей», цільове використання внесків. ⠀

Президент РНЄС Марюс Страчкайтіс у своєму виступі закликав усіх європейських колег продовжувати активно допомагати українським нотаріусам, адже війна в Україні все ще триває.

Перший Віце-прем’єр-міністр Грузії Тамар Ткешелашвілі звернулась українською мовою зі словами підтримки українців.

Також відбулося спільне засідання Робочої групи із зовнішніх зв’язків РНЄС з нотаріатами-спостерігачами (України, Молдови, Грузії, Албанії і Македонії), на якому визначились з особливо важливими темами для ефективного обміну інформацією щодо законодавства країн задля подальшої допомоги, зокрема українським громадянам, в захисті їх прав та інтересів.

Окрім того, було вирішено провести у вересні 2024 року у Вільнюсі міжнародну конференцію «Зміцнення верховенства права та нотаріату: Досвід країн-членів Європейського Союзу та України».

Промова президента НПУ Володимира Марченка. Вільнюс, 12 червня 2024 року

 

Шановні пане Маріюсе Страчкайтіс, президенте Ради нотаріатів Європейського Союзу, пане Ліонель Галльє, президенте Міжнародного союзу нотаріату, пані Евеліно Добровольська, Міністре юстиції Литовської республіки, пані Тамар Ткешелашвілі, перший Віце-прем’єр-міністре Грузії, пані Вероніко Міхайлов-Морару, Міністре юстиції Молдови!

Шановні пані та панове президенти європейських нотаріатів-членів та нотаріатів-спостерігачів Ради нотаріату Європейського Союзу!

Вітаю усіх на цій урочистій події і, особливо, наших колег, нових членів-спостерігачів нотаріати Грузії, Молдови і Албанії!

Хочу згадати, як відбувався прийом України у члени-спостерігачі Ради нотаріату Європейського Союзу.

Це було на шостий день повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Онлайн, під звуки вибухів та сирен повітряної тривоги, раніше ніж Україна стала кандидатом в члени Євросоюзу.

І це було не лише далекоглядним рішенням CNUE, а й стало для нас потужною моральною підтримкою, додало нам сили для боротьби та впевненості у європейському векторі розвитку України.

Коли увесь світ спостерігав, чи зможе росія захопити Київ за три дні, ми з вами впевнено будували майбутнє наших нотаріатів, майбутнє незалежного світу, визначали цивілізаційний шлях України.

Хочу відзначити надважливу роль CNUE та МСЛН в об’єднанні зусиль для захисту людських, моральних та цивілізаційних цінностей.

Нотаріат України постійно відчуває підтримку кожного з вас.

Ця підтримка відображається і в простих людських відносинах,
і в політичному плані на рівні держав,

і в контексті оборони, щодо надання необхідної зброї для захисту мирного населення та незалежності України,

і у професійному плані, на рівні аналітично-методичних матеріалів,

а також, звісно, у благочинній допомозі нотаріусам України, які усе втратили під час війни.

Нотаріуси України вдячні за вашу єдність та підтримку!

Як би важко нам не було, нотаріат України не припиняв роботу навіть під час активної фази війни. Нотаріуси продовжують займати активну позицію в суспільному житті, є важливими для захисту прав громадян, для економіки держави.

Колись нотаріат України стане предметом дослідження істориків та науковців, правників світу, як юридична професія виконала велику гуманітарну місію.

Спільними зусиллями з Міністерством юстиції України, в перші місяці активної фази війни, нам вдалося повернути до життя багато державних реєстрів, в тому числі нерухомості, бізнесу, спадковий, довіреностей, бланків.

Зауважу, що в Україні нотаріуси також є реєстраторами нерухомості та бізнесу, працюють в десятках реєстрів, мають високу довіру від держави та людей.

Нотаріат України під час війни на високому рівні продовжив роботу для земельної реформи, що полягала у запуску ринку сільськогосподарської землі– спочатку для фізичних осіб, а зараз триває другий етап, – для юридичних осіб.

Також держава спільно з нотаріатом запустила новації щодо оформлення новозбудованого житла, так званої первинної забудови, з великим комплексом захисту прав інвесторів.

Держава довірила нотаріусам повноваження щодо фіксації майнової шкоди, руйнувань, завданих агресією російської федерації. Нотаріуси здійснюють функції оформлення правовідносин щодо компенсації за зруйноване житло, що дає людині можливість купити власне житло за сертифікат від держави.

Нотаріуси є важливим елементом забезпечення державної політики у сфері застосування санкцій та фінансового моніторингу.

Нотаріат України максимально забезпечує активність цивільного обороту, економічної стабільності у державі, що є особливо важливим під час війни.

Також відзначу не дуже приємну статистику: починаючи з 2022 року, кожного року у нас систематично збільшується кількість заповітів та спадкових справ. Це є трагічними наслідками війни.

Нотаріат – поважна спільнота у кожній країні Євросоюзу. Тому я не втомлююся звертатися до кожного з вас, колеги: будь ласка, розмовляйте з вашими представниками влади, з вашими політиками, з людьми, які визначають життєдіяльність ваших країн, з блогерами та лідерами думок, переконуйте їх максимально допомагати Україні – нам потрібна протиповітряна оборона, літаки, ракети середньої та далекої дії, нам потрібні інвестиції, енергоносії, пальне та багато іншого. Це потрібно не лише нам, а й усім вам. Адже від того, чи вистоїть Україна, залежить доля Європи, та й усього світу.

росію можливо зупинити лише спільними зусиллями, і лише тотальною перемогою на фронті.

В агресивній кривавій історії росії є лише війни та паузи між війнами, для накопичення озброєння. Про це свідчить історія 18, 19, 20, 21 століть. Згадаймо, наприклад, династію романових, радянські часи, Афганістан, Чечню, Молдову, Грузію, Сірію (Алєпо), Крим, Донецьк, Луганськ, а зараз від цього терориста страждає уся Україна.

Усе те саме – війна, війна, війна. Нічого іншого росія не знає і не вміє.

А ще нелюдська жорстокість, яку ми побачили під час окупації, коли російська армія вбивала, ґвалтувала, знущалася над цивільними та військовими. І зараз досі в росії в нелюдських умовах  перебуває багато полонених українців, близько 28 тисяч, більшість з яких катують.

Над ними продовжують знущатися. Вони буквально гниють без медичної допомоги. Коли вдається зробити обмін, вони повертаються до нас у стані, наче після нацистських концтаборів.

Нам потрібна єдність, без російської федерації.

Допоможіть нам їх зупинити!

Особливо боляче усвідомлювати, що мільйони дітей в Україні переживають війну. Хочу передати колезі і другу Марюсу хочу символічний подарунок – книгу «Війна голосами дітей». А також сувенірну купюру української гривні, яка означає, що єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України, рятують світ від мороку та насилля.

Ще раз усім дякую.

Ми обов’язково переможемо!!

Бажаю усім мирного неба і щоб ваші діти не знали, що таке війна!

Speech by Volodymyr Marchenko, Vilnius, 12 June 2024

Dear Mr Marijūs Stračkaitis, President of the Council of Notaries of the European Union, Mr Lionel Gallier, President of the International Union of Notaries, Ms Evelina Dobrovolska, Minister of Justice of the Republic of Lithuania, Ms Tamar Tkeshelashvili, First Vice Prime Minister of Georgia, Ms Veronica Mihailov-Moraru, Minister of Justice of Moldova,
Dear ladies and gentlemen Presidents of the CNUE members notariats and the CNUE observer members!

I welcome everyone to this solemn event and especially our colleagues, the new observer notaries of Georgia, Moldova and Albania!

I would like to recall how Ukraine was admitted as an observer member of the European Union Notary Council.

It was on the sixth day of Russia’s full-scale invasion of Ukraine, online, to the sound of explosions and air raid sirens, before Ukraine became a candidate for EU membership.

And it was not only a far-sighted decision of the CNUE, but also became a powerful moral support for us, giving us strength to fight and confidence in the European vector of Ukraine’s development.

When the whole world was watching whether Russia would be able to capture Kyiv in three days, we were confidently building the future of our notaries, the future of the independent world, and determining the civilisation path of Ukraine.

I would like to note the crucial role of the CNUE and the UINL in joining forces to protect human, moral and civilisational values.

The notary of Ukraine constantly feels the support of each of you.

This support is reflected in simple human relations,

and in political terms at the level of states,

and in the context of defence, in terms of providing the necessary weapons to protect civilians and Ukraine’s independence,

and in professional terms, at the level of analytical and methodological materials,

and, of course, in charitable assistance to Ukrainian notaries who lost everything during the war.

No matter how difficult it was for us, the notary service of Ukraine did not stop working even during the active phase of the war. Notaries continue to take an active role in public life, are important for the protection of citizens’ rights and for the economy of the State.

Someday, the notary profession of Ukraine will be the subject of research by historians and scholars, as well as lawyers around the world, as the legal profession has fulfilled a great humanitarian mission.

Together with the Ministry of Justice of Ukraine, in the first months of the active phase of the war, we managed to bring back to life many state registers, including real estate, business, inheritance, powers of attorney, and forms.

I would like to emphasise that in Ukraine, notaries are also real estate and business registrars, work in dozens of registers, and enjoy high trust from the state and people.

During the war, the Ukrainian notary continued to work at a high level for the land reform, which consisted of launching an agricultural land market – first for individuals, and now the second stage is underway – for legal entities.

The State, together with the notary, also launched innovations in the registration of newly built housing, the so-called primary development, with a large set of investor protection.

The State has entrusted notaries with the authority to record property damage and destruction caused by the aggression of the Russian Federation. Notaries carry out the functions of formalising legal relations regarding compensation for destroyed housing, which gives people the opportunity to buy their own housing with a certificate from the state.

Notaries are an important element in ensuring state policy in the area of sanctions and financial monitoring.

The notaries of Ukraine ensure the activity of civil turnover and economic stability in the country to the maximum extent possible, which is especially important during the war.

I would also like to point out some unpleasant statistics: starting from 2022, the number of wills and inheritance cases has been systematically increasing every year. This is a tragic consequence of the war.

Notaries are a respected community in every country of the European Union. That is why I never tire of appealing to each of you, my colleagues: please talk to your government officials, your politicians, the people who determine the life of your countries, bloggers and opinion leaders, and convince them to help Ukraine as much as possible – we need air defence, aircraft, medium and long-range missiles, we need investments, energy, fuel and much more. We need this not only for us, but for all of you. After all, the fate of Europe and the entire world depends on whether Ukraine will survive.

Russia can be stopped only by joint efforts and only by a total victory on the frontline.

In Russia’s aggressive and bloody history, there are only wars and pauses between wars to accumulate weapons. The history of the 18th, 19th, 20th, and 21st centuries is evidence of this. Let’s recall, for example, the Romanov dynasty, Soviet times, Afghanistan, Chechnya, Moldova, Georgia, Syria (Aleppo), Crimea, Donetsk, Luhansk, and now the whole of Ukraine is suffering from this terrorist.

It’s all the same – war, war, war. Russia does not know and does not know how to do anything else.

And the inhuman cruelty that we saw during the occupation, when the Russian army killed, raped, and abused civilians and the military. And now there are still many captured Ukrainians in Russia in inhumane conditions, about 28,000, most of whom are being tortured.

They continue to be abused. They literally rot without medical care. When we manage to make an exchange, they return to us in a state as if they had been in Nazi concentration camps.

We need unity, without the Russian Federation.

Help us stop them!

It is especially painful to realise that millions of children in Ukraine are going through a war. I would like to give my colleague and friend Marius a symbolic gift – the book “War in the Voices of Children”.

And also a souvenir note of the Ukrainian hryvnia, which means that unity and solidarity with the Ukrainian people bring Ukraine’s victory closer and save the world from darkness and violence.

Thank you all once again.

We will definitely win!!

I wish you all a peaceful sky and that your children do not know what war is!

Переглядів:
стрічка новин