Новини палати

Рішення Ради Нотаріальної палати України від 2 липня 2019 року «Щодо фінансової складової витрат приватних нотаріусів як забезпечення безспірності вчинення нотаріальних дій»

З метою забезпечення належного рівня захисту прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, безспірності вчинюваних нотаріальних дій, виконання делегованих державою функцій, збереження існування державних нотаріальних контор, утримання архівів, забезпечення економічних гарантій нотаріальної діяльності та єдиних уніфікованих підходів до вчинення нотаріальних дій, збереження робочих місць та штатів фахових працівників, забезпечення кібербезпеки робочого місця нотаріуса, запобігання виникненню конкуренції, забороненої Законом України «Про нотаріат» та  Правилами професійної етики нотаріусів України,

Рада НПУ як вищий керівний орган професійного самоврядування нотаріусів в період між  З’їздами нотаріусів України ухвалила:

до прийняття рішення З’їздом нотаріусів України забезпечити  дотримання приватними нотаріусами України справляння плати за вчинення нотаріальних дій з урахуванням вимог статті 31 Закону України «Про нотаріат» та положень Декрету Кабінету Міністрів України  «Про державне мито».

Головам відділень  НПУ довести рішення Ради НПУ від 02.07.2019 до всіх нотаріусів відділень НПУ та  забезпечити обов’язковість  його виконання.

Переглядів:
стрічка новин