Новини палати

Нотаріальна палата України звернулася до Міністерства соціальної політики України із листом щодо врегулювання актуальних проблем представництва за довіреністю пенсіонерів та застрахованих осіб.

Проблематика стосується Закону № 1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі», який набрав чинності 10 червня 2021 року. Наслідком застосування норм цього Закону стало погіршення становища пенсіонерів, зокрема із інвалідністю.

До набрання чинності Законом № 1217-ІХ законодавство містило положення, згідно з якими заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи могли подаватись особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально.

Дана норма у редакції Закону № 1217-ІХ передбачає: «Звернення за призначенням (перерахунком) пенсії здійснюється шляхом подання заяви та інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсії, до територіального органу Пенсійного фонду або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи».

Станом на сьогодні Пенсійний фонд України фактично відмовляє у прийнятті будь-яких заяв через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, в тому числі щорічних заяв про виплату пенсії за довіреністю.

Отже, відбулося фактичне погіршення прав пенсіонерів, яке полягає в позбавленні їх права звернення через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально. Передбачено лише можливість звернення особистого або через веб-портал. При цьому мова йде про найбільш незахищені верстви населення – літніх людей, а також людей з інвалідністю, які за станом здоров’я не можуть звернутися в ПФУ особисто, не мають доступу до Інтернету, електронних цифрових ключів або навиків, необхідних для звернення через веб-портал. 

З метою відновлення порушених прав громадян НПУ закликає Мінсоцполітики забезпечити можливість звернення до Пенсійного фонду України через представника, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, зокрема щодо призначення (перерахунку) пенсій.

НПУ висловлює готовність плідно співпрацювати та взяти участь у робочій групі для вирішення вказаного питання, аби разом ефективно захистити права громадян.

Переглядів:
стрічка новин