Новини палати

Нотаріальна палата України звернулася з листом до голови Кабінету Міністрів України Володимира Гройсмана з приводу ситуації, яка склалася в державі щодо процесів, спрямованих на руйнацію системи нотаріату України, загрозливих для існування інституту власності та національної безпеки.

В листі, зокрема, звертається увага Прем’єр-міністра на постанову КМУ № 860 та наказ Міністерства юстиції № 4146/5, якими встановлено незаконну процедуру додаткового підтвердження професійної компетентності  для нотаріусів у разі тимчасового блокування доступу їм до державних реєстрів. «Більше того, вказані нормативно-правові акти обмежують нотаріуса у здійсненні нотаріальної діяльності в повному обсязі та відкривають можливості для Міністерства юстиції та його територіальних органів контролювати діяльність нотаріусів та керувати ними «в ручному режимi», – зазначається в листі.

Положення вказаних актів у разі їх застосування щодо нотаріусів призводитимуть до порушення майнових прав нотаріусів в розумінні ЄСПЛ, а також порушення принципів належного урядування, встановлених Європейським Союзом, курс на вступ до якого нещодавно було закріплено в Конституції України. У листі наведена детальна аргументація вказаної позиції.

НПУ звертається до Прем’єр-міністра України з проханням сприяти невідкладному розв’язанню питань, передбачених у Резолюції акції мирного протесту нотаріусів «Нотаріат проти корупційних та рейдерських схем» від 25 лютого 2019 року.

РЕЗОЛЮЦІЯ
акції мирного протесту нотаріусів
«Нотаріат проти корупційних та рейдерських схем»
25 лютого 2019 року, м. Київ

 Учасники акції вимагають від Кабінету Міністрів України:

Забезпечити реформування нотаріату в Україні на основі системи нотаріату латинського типу та створення Е-нотаріату за безпосередньою участю Нотаріальної палати України; відмовитися від спроб створення «квазінотаріату» (надання права вчиняти нотаріальні дії та здійснювати державну реєстрацію «уповноваженим особам») та інших невиважених кроків. Відновити належне фінансування державного нотаріату, забезпечити належну кількість державних нотаріусів у віддалених районах; відновити роботу державних нотаріальних контор, діяльність яких була припинена Міністерством юстиції України за останні п’ять років (ліквідовано більше 40 держнотконтор).

Негайно реформувати систему контролю в сфері державної реєстрації, протягом 2-х тижнів запровадити конкретні критерії для здійснення моніторингу реєстраційних дій та диференціацію відповідальності (санкцій) за порушення в сфері державної реєстрації, а також розмежувати види відповідальності в залежності від відповідного виду порушення, допущеного нотаріусом або державним реєстратором (постанова КМУ № 990). Негайно припинити застосування тимчасового блокування доступу нотаріусів до державних реєстрів за технічні помилки та недоліки програмного забезпечення державних реєстрів, в результаті яких не порушуються права громадян їх законні права та інтереси. Забезпечити участь громадськості в процесі розгляду скарг у сфері державної реєстрації; запровадити прозорі механізми, які забезпечуватимуть процесуальні права скаржників, суб’єктів оскарження в процесі розгляду скарг у сфері державної реєстрації (постанови КМУ № 1128, № 990).

Відмовитися від запроваджених незаконних форм фактичної переекзаменації на право займатися нотаріальною діяльністю шляхом підтвердження професійної компетентності у сферах державної реєстрації (постанова КМУ № 860), які містять значні корупційні ризики при їх здійсненні, та скасувати незаконний наказ Мін’юсту від 29.12.2018 № 4146/5. Негайно поновити доступ до державних реєстрів нотаріусам, строк тимчасового блокування доступу у яких минув, без вимоги проходження ними незаконного автоматизованого анонімного тестування та отримання сертифікатів.

Невідкладно (протягом тижня) створити робочу групу для розробки змін до нормативних актів КМУ щодо виконання даних вимог. До складу робочої групи залучити представників Нотаріальної палати України. Залучати Нотаріальну палату України згідно статті 16 Закону України «Про нотаріат» до розробки будь-яких нормативно-правових актів, що стосуються професійної діяльності нотаріусів, обов’язково проводити їх громадське обговорення.

Звільнити з займаних посад посадових осіб Міністерства юстиції України, які відповідальні за кризовий стан державної політики в сферах державної реєстрації та нотаріату, а саме: Першого заступника Міністра юстиції України Олену Сукманову; заступника Міністра юстиції України з питань державної реєстрації Ірину Садовську.

Переглядів:
стрічка новин