Новини палати

Нотаріальна палата України  відповідно до своїх повноважень провела експрес-експертизу законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» (реєстр.№ 9140).

Вважаємо за необхідне висловитись щодо недоцільності прийняття запропонованих вказаним законопроектом змін, з огляду на існування державного нотаріату та уповноважених посадових осіб місцевого самоврядування, які  на сьогодні  забезпечують  реалізацію громадянами, що мешкають у сільській місцевості, та іншими соціально незахищеними верствами населення своїх економічних прав, зокрема права власності, оренди землі тощо.

Законопроектом пропонується розширити коло осіб, діяльність яких буде спрямована на надання  нібито адресних послуг населенню у сферах нотаріату та державної реєстрації.

Насправді ж створюється альтернативна нотаріату  структура в особі уповноважених осіб органів юстиції, які призначаються на посаду і звільняються з посади головним територіальним управлінням юстиції за погодженням з Міністерством юстиції, що є нонсенсом і ставить під сумнів неупередженість та  незалежність роботи  цих посадових осіб (наразі лише кандидатури начальників головних управлінь юстиції та їх заступників проходять погодження у Міністерстві юстиції).

Уповноваженим особам органу юстиції, на відміну від нотаріусів, надається право вчиняти практично всі нотаріальні дії та здійснювати державну реєстрацію прав на майно, в тому числі рухоме, а також бізнес.

На відміну від нотаріусів, уповноваженим особам органу юстиції достатньо попрацювати «не менше п’яти років уповноваженою особою органу юстиції», щоб стати нотаріусом.

У законопроекті відсутні вимоги щодо матеріальної відповідальності уповноваженої особи органу юстиції та обов’язкового страхування нею своєї діяльності.

Приміщення, у якому уповноважена особа органу юстиції  вчиняє нотаріальні дії, буде визначатися наказом відповідного головного управління юстиції, а отже, на відміну від нотаріусів, відсутні вимоги до робочого місця та прив’язка до нотаріального округу.

Таким чином, запропоновані законопроектом № 9140 зміни:

– руйнують основи децентралізації в Україні, оскільки законопроект нівелює можливість здійснення законних повноважень щодо оформлення спадщини та надання певних реєстраційних послуг територіальними громадами;

призведуть до значних корупційних ризиків та зловживань, адже уповноважені особи  органу юстиції призначатимуться територіальними управліннями юстиції, які здійснюють контроль за нотаріатом;

– відкривають великі можливості для рейдерських захоплень, оскільки уповноважені особи  органу юстиції зможуть реєструвати права на землю, договори купівлі-продажу, дарування та міни, правочини щодо іншого нерухомого майна та корпоративних прав тощо, при цьому не прив’язуючись до  відповідної території;

– ставлять під сумнів безспірність вчинення нотаріальних дій та їх якість – уповноваженим особам органу юстиції  надано право вчиняти нотаріальні дії без  спеціального свідоцтва, без трирічного досвіду роботи у нотаріаті, без кіберзахисту робочого місця.

Нотаріальна палата України  вважає, що запропоновані зміни в цілому суперечать принципам діяльності Міжнародного союзу нотаріату, до якого Україна входить із 2013 року.

Вважаємо за необхідне також зазначити, що існування будь-яких «квазінотаріальних органів» є порушенням взятих Україною на себе зобов’язань щодо створення транскордонного надання нотаріальних послуг, яке передбачено статтею 96 Угоди про асоціацію України з ЄС та Додатком XVI-E переліку зобов’язань України щодо транскордонних послуг (в який включений і нотаріат).

Більше того, прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення передумов для захисту економічних та спадкових прав громадян в сільській місцевості» (№ 9140) унеможливить адаптацію українського законодавства з вимогами, встановленими Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу, зокрема Регламентом (ЄС) № 650/2012 Європейського Парламенту та Ради 4 липня 2012 року, яким передбачено, що позасудове оформлення спадщини здійснюється виключно нотаріусом.

Переглядів:
стрічка новин