Новини палати


Інформаційний лист
Щодо оновлення програмного забезпечення ДРРП
(«вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна»)

Нотаріальна палата України повідомляє, що з метою приведення у відповідність до законодавства програмного забезпечення Державного реєстру речових прав 17 липня 2020 року Державним підприємством «Національні інформаційні системи» оновлено програмне забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

Зокрема,  прибрано обов’язковість зазначення частки при реєстрації права власності із видом спільної власності «спільна сумісна».

У зв’язку із запуском першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва оновлено вид документа, який на запит державного реєстратора прав на нерухоме майно надходить до ДРРП з  Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Реалізовано можливість реєстрації обтяження речових прав на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва виду «вимога нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, встановлена власником такого майна».

ВИМОГА НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ПРАВОЧИНУ / ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ ПІДПИСУ – НОВИЙ ПРАВОЧИН

Вимога може бути встановлена:

1. Власником земельної ділянки щодо нотаріального посвідчення договору:

– про встановлення земельного сервітуту (стаття 100 Земельного кодексу України);

– оренди землі (стаття 14 Закону України «Про оренду землі»);

– про надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) (стаття 102-1 Земельного кодексу України);

– про надання права користування земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) (стаття 102-1 Земельного кодексу України).

2. Власником об’єкта нерухомого майна (в тому числі земельної ділянки) щодо нотаріального посвідчення договору (внесення змін до договору), предметом якого є нерухоме майно чи його частина, крім випадків, якщо відповідно до закону такий договір підлягає нотаріальному посвідченню стаття 209 Цивільного кодексу України.

3. Учасником приватного підприємства щодо нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному капіталі відповідного підприємства (стаття 113 Господарського кодексу України).

4. Учасником товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю:

– щодо нотаріального засвідчення справжності власного підпису під час прийняття рішень з питань діяльності відповідного товариства стаття 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та/або

– щодо нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі відповідного товариства, в тому числі щодо відчуження, застави статті 5, 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Вимога, встановлена щодо об’єкта нерухомого майна, земельної ділянки є ОБТЯЖЕННЯМ речових прав та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

Частину 4 статті 24 Закону доповнено новим пунктом, згідно якого відмова в державній реєстрації прав з підстави наявності обтяжень на нерухоме майно не застосовується у разі: 8) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на підставі нотаріально посвідченого договору – у разі, якщо обтяженням є ВИМОГА НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ, встановлена власником майна.

Встановлення (скасування) вимоги є одностороннім правочином, що підлягає нотаріальному посвідченню.

У зв’язку з окремими зверненнями нотаріусів щодо некоректної роботи ДРРП нагадуємо: після встановлення будь-яких оновлень системи, перед початком роботи з ДРРП користувачам необхідно обов’язково здійснювати очищення локального сховища та сховища форм (в реєстрі), а також історії пошуків браузера (кеш).

Комісія Нотаріальної палати України
з аналітично-методичного
забезпечення нотаріальної діяльності
20 липня 2020 року

Переглядів:
стрічка новин