Новини палати


Нотаріальна палата України провела правову експертизу підготовленого до другого читання законопроекту № 5431 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України» в частині забезпечення збереження нотаріальної таємниці та звернулася до Голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи із наступними пропозиціями: https://npu.ua/wp-content/uploads/2023/07/5431.pdf

Так, при підготовці до другого читання редакційно було враховано правки № 319, 323, подані народним депутатом Підласою Р.А., якими вносяться зміни до частини першої статті 22-1 Закону про АМКУ: голови територіального відділення АМКУ, уповноважені ними працівники подають інформацію, яка містить в тому числі нотаріальну таємницю. При цьому не визначено, що інформація, що становить нотаріальну таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом «Про нотаріат». Вважаємо за доцільне внести дане уточнення, або відхилити вказані правки.

Правками 1589, 1591-1593, 1596, 1598, 1599, які були враховані редакційно, запропоновано викласти частину восьму статті 8 Закону «Про нотаріат» в новій редакції. Фактично частина восьма статті 8 Закону «Про нотаріат» була доповнена положенням, згідно з яким довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом «Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню – на їхню обґрунтовану письмову вимогу, направлену у зв’язку з розглядом справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у встановлений органом Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення строк».

Також НПУ просить виключити слова та знаки «у встановлений органом Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення строк» – частина восьма статті 8 вже містить встановлений строк, який становить 10 робочих днів, цей строк є однаковим для суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, державного виконавця, приватного виконавця, Національного агентства з питань запобігання корупції. Визначення окремих строків для органів АМКУ є нелогічним та необґрунтованим, а також таким, що суперечить принципу законодавчої визначеності.

Просимо редакційно врахувати правку № 1595, подану народним депутатом України Бабієм Р.В., якою визначити, що запит повинен бути направлений з обов’язковим зазначенням номера такої справи та
прикладенням гербової печатки відповідного органу. Законодавче визначення переліку обов’язкових реквізитів, які має містити запит
на отримання довідки про вчинені нотаріальні дії, є діючою практикою, яка дозволяє захистити нотаріальну таємницю, а отже права фізичних та
юридичних осіб, а також уникнути зловживанням посадовими особами своїми правами.

Нотаріальна спільнота розуміє необхідність забезпечення ефективного
регулювання економічної конкуренції і надання відповідних повноважень, але просить врахувати вказані пропозиції.

 

Переглядів:
стрічка новин