Новини палати

Нотаріальна палата України звернулась до Міністерства юстиції України (лист НПУ від 01.06.2020) з клопотанням надання роз’яснення окремих питань справляння адміністративного збору за використання нотаріусами відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) під час вчинення нотаріальних дій.

З проведеного НПУ правового аналізу законодавства вбачається, що встановлений Порядком доступу до ДРРП розмір адміністративного збору за одну послугу (кратний кожним 25 сторінкам) прямо суперечить Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (частині 6 статті 34, частині 7 статті 34).

При цьому не враховано, що при вчиненні нотаріальних дій нотаріус не надає інформацію заявнику або іншій особі, а особисто використовує відповідні відомості у обов’язковому порядку для вчинення нотаріальних дій з метою забезпечення безспірності вчинення нотаріальних дій.

Таким чином, наявна суперечність норм права, що призводить до неоднакового тлумачення положень законодавства з цього питання як регулятором, так і нотаріусами. Відповідно, безпідставно суттєво збільшується розмір оплати громадянами адмінзбору при вчиненні нотаріусами нотаріальних дій, особливо коли однією зі сторін правочину є органи державної влади, місцевого самоврядування, фінансові установи. В свою чергу, це стає предметом численних скарг заявників, знижує ділову репутацію та авторитет органів влади.

Вартість однієї інформаційної довідки з ДРРП у порядку пошуку нотаріусами речових прав та обтяжень за суб’єктом (наприклад, банком, місцевій раді тощо) може сягати кількох тисяч гривень, що викликає гостре невдоволення громадян. Звуження нотаріусами параметрів пошуку інформації задля економії коштів громадян призводитиме до неякісного результату виконання нотаріусами своїх обов’язків щодо повноцінної перевірки за реєстром, результатом чого можуть стати невиявлені обтяження або речові права та незаконні нотаріальні дії.

З метою приведення у відповідність до вимог Закону розміру адміністративного збору за отримання нотаріусами інформації з ДРРП при вчиненні нотаріальних дій, зняття питання невдоволення громадян неспіврозмірною вартістю інформації з ДРРП, Нотаріальна палата України клопоче:

– надати офіційне роз’яснення з питання розміру адміністративного збору в разі обрання нотаріусом варіанта отримання інформації з ДРРП в цілому щодо суб’єкта речового права, обтяження та його залежності/незалежності від обсягу отриманої інформації;

– виключити абзац 2 пункту 9 Порядку доступу до ДРРП – як такий, що суперечить частині 6 статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Переглядів:
стрічка новин