Новини палати

01 жовтня 2023 року набере чинності Наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 № 2542/5, яким затверджено Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи» на виконання положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Порядок №  2542/5 визначає процедуру повідомлення Міністерства юстиції України як держателя ЄДР про виявлення розбіжностей між:

– отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та

– розміщеними в ЄДР відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Пункт 3 Порядку №  2542/5 визначає такі види розбіжностей про КБВ та/або структуру власності ЮО, отримані СПФМ у результаті здійснення належної перевірки ЮО, та відповідними відомостями, розміщеними в ЄДР:

3.1) неповнота відомостей про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

3.2) неточність чи помилки у відомостях про КБВ, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

3.3) неповнота відомостей про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

3.4) неточність чи помилки у відомостях про структуру власності юридичної особи, розміщених в Єдиному державному реєстрі;

3.5) відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з наданими клієнтом відомостями;

3.6) відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з наданими клієнтом відомостями;

3.7) відомості в Єдиному державному реєстрі про КБВ не збігаються з відомостями СПФМ;

3.8) відомості в Єдиному державному реєстрі про структуру власності не збігаються з відомостями СПФМ;

3.9) в Єдиному державному реєстрі зазначено номінального КБВ;

3.10) в Єдиний державний реєстр інформація про КБВ не вносилась згідно з абзацом другим пункту 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

3.11) в Єдиний державний реєстр інформація про структуру власності не вносилась відповідно до пункту 9-1 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;

3.12) інші розбіжності.

Повідомлення про виявлення розбіжностей оформлюється у форматі .xls за визначеною Порядком № 2542/5 формою, підписується особисто СПФМ шляхом накладення електронного підпису, що ґрунтується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

До Повідомлення СПФМ додає скановані копії відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності), заархівовані в один файл для кожного запису повідомлення.

Повідомлення разом зі сканованими копіями відповідних матеріалів та документів (у разі їх наявності) надсилається СПФМ Міністерству юстиції України у вигляді заархівованої теки, яка захищається шляхом її направленого шифрування з використанням сертифіката шифрування отримувача, який Міністерство юстиції України разом з адресою електронної пошти для отримання таких повідомлень розміщує на офіційному вебсайті.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1185-23#Text

 

Переглядів:
стрічка новин